Veiligheid binnen je bedrijf

V

Wanneer je een onderneming hebt is het van belang dat je de veiligheid van je werknemers en bezoekers kan garanderen. Een van de betere manieren om dit te doen is door het laten volgen van cursussen. Er zijn voor iedere branche zeer specifieke opleidingen zoals VCA voor aannemers. Een BHV cursus is echter noodzakelijk voor iedere branche. Een eerste aanspreekpunt bij calamiteiten en de persoon die iedere aanwezige veilig naar buiten kan dirigeren.

Een BHV cursus voor je personeel

Als organisatie zijnde is het ontzettend belangrijk om een verantwoordelijke aan te wijzen welke ervoor zorgt dat de veiligheid    binnen je bedrijf gewaarborgd wordt. Hier gelden een aantal veiligheidseisen voor. Je moet als organisatie weten hoeveel BHV’ers je nodig hebt om te kunnen voldoen aan het zogenaamde calamiteitenplan. Breekt er brand uit? Dan moet het ontruimingsplan in werking worden gesteld. Wellicht is het met een BHV’er niet voldoende om iedereen tijdig te kunnen verwittigen wat de vluchtroutes zijn. Kun je dit als bedrijf niet aantonen dan voldoe je niet aan de Arbo-wet. Hierbij moet je namelijk zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een aantal simpele zaken welke op orde moeten zijn.

  • Brandblusmiddelen: Denk hierbij aan Brandblussers, blusdekens of een brandkraan.
  • Vluchtroutes: Deuren die makkelijk open gaan, brandtrappen en nooduitgangen
  • EHBO. Zorg voor een goede EHBO kit waardoor je snel kan inspringen bij kleine ongelukjes. Vooral in zaken waar Hygiëne belangrijk is is dit onmisbaar!

Bedrijfshulpverlening eisen

Hoeveel risico’s er aan je bedrijf verbonden zitten kun je uit een inventarisatieplan halen. Deze bepaald hoeveel personeelsleden er met BHV nodig zijn voor een goede uitvoering. Het risico inventarisatieplan is verplicht om te hebben binnen je organisatie en geeft aan wat er nodig is om veilig te kunnen ondernemen. De belangrijkste eis is dat er ten alle tijden een BHV’er aanwezig is. Ook wanneer je “vaste” BHV’er vakantie heeft of ziek is moet er iemand aanwezig zijn welke de cursus bedrijfshulpverlening succesvol heeft afgerond.